Romanoparken for Knutte Wester

[In Swedish]

Knutte Westers offentliga konstverk Romanoparken – Sång om en plats tar form ur en tusenårig historia av antiziganism, förföljelse och förtryck som inneburit att ständigt befinna sig på flykt. En historia som för många fortfarande är helt okänd.
Arbetet med projektet har inneburit en lång resa i gränslandet mellan politik, kommunal verksamhet, samtidskonst och frågor rörande den nationella minoriteten romer. Områden med stark historik, tradition och identitet, och sitt eget sätt att verka. Det medförde en komplexitet som under projektets gång framträdde allt mer tydligt.
Boken Romanoparken utgörs av anteckningar, brev och samtal som öppnar upp och ger insyn i den långa kollektiva processen bakom verket. Den skildrar de två år från att projektet påbörjades till att uppdraget omformulerades och produktionsfasen inleddes.
Genom personliga vittnesmål och andra perspektiv på nutidshistoria än de som vanligtvis framhävs, belyser boken även den strukturella rasism, diskriminering och exkludering som resande och romer utsätts för i Sverige än idag. Den berättar samtidigt om sociala center och mötesplatser, om gemenskap, om kampen för rättigheter, erkännande och upprättelse.

Romanoparken är författad av konstnären Knutte Wester i dialog med Singoalla Millon, Diana Nyman, Kurt Magnusson, Ingrid Schiöler, Maria Dimitri, Marita Busk, Fred Taikon, Sonja Taikon, Rozalia Milanson, Rosita Grönfors, Sabina Kwiek, Monalisa Pruteanu, Domino Kai, Bagir Kwiek, Maria Bogeblad, Milaja Nyman och Marius Pruteanu. Angelica Olsson har författat efterordet, ”Demokrati som curator”.

Bokens omslag och dess blindprägling anspelar på det slutliga verket, gjutet i brons. För- och eftersättsbladen i samma material fungerar som en övergång från pärmens och verkets hårdhet till bokens/innehållets mjukhet.
Boken inleds med fyra semitransparenta sidor i brunt, grönt, blått och vitt. Textur och färger anspelar på de av havet slipade glasbitar som Wester hittar och som utgör en vändpunkt i hans process.
Boken, vars lilla format är kopplat till anteckningsboken, är i huvudsak satt i en serif med ojämn högermarginal utan avstavningar för att följa den handskrivna textens flöde. Dialoger är kursiverade. För att inte blanda ihop titlar på till exempel böcker och filmer med dialogen är dessa satta i en sanserif. Vissa notiser återges som faksimil för att i ytterligare ett lager förmedla konstnärens tankar, situation och process.

Boken är finansierad av Göteborg Konst, kulturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Praun & Guermouche [012]

Text: Knutte Wester

Efterord: Angelica Olsson

Redaktör: Angelica Olsson

Förlagsredaktörer: Sandra Praun & Oscar Guermouche

Textgranskare: Andreas Roth, Frida Klingberg, Dominika Daubenbüchel, Sofie Alnäs, Domino Kai och Ingrid Schiöler

Koncept och design: Sandra Praun & Oscar Guermouche

Tryck och bokbinderi: Rotolito / Nava Press

ISBN 978-91-527-1425-6

2022

Upplaga: 500

Date
Category
Praun & Guermouche