Andra generationen – en parabel i nio delar

A film about being a second generation immigrant in Sweden. Made during the course “Public Art: Project in Tensta” at Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, 2005.
“I förstudien inför Boutställningen i Tensta 2006 kan man läsa: ’Det huvudsakliga yttre avtrycket av mångfalden i befolkningen är idag de många parabolerna riktade mot olika hörn av världen.’
Parabol kommer från samma grekiska ord som parabel vilket betyder liknelse och är en berättarform.
Jag valde att göra en film; parabolen tar det offentliga rummet, den offentliga konsten, in i människors hem.
Filmen är min egen berättelse om hur det är att vara andra generationens invandrare i Sverige. Den ska fungera som en liknelse för andra att känna igen sig i – en parabel i nio delar.

Length: 09:45 min.

Idea, text and voice over: Sandra Praun

Camera and editing: Nino Strohecker

Actor: Mats Danielsson

Sound: Robert Hefter

Music: Prank

2005

Date
Category
Miscellaneous